A válás minden érintett számára változás, krízis, veszteség. A családtagokra azonban sok esetben nem maga a válás ténye az, ami fájdalmasan hat, hanem a válással együtt járó új élethelyzet. Amennyiben ez az új helyzet megromlott szülőkapcsolatot, rossz kommunikációt, eredménytelen konfliktuskezelést, mások érzelmeinek, szempontjainak figyelmen kívül hagyását hozza magával, az mentálisan romboló hatású lehet minden érintett számára, valamint rossz kapcsolati, konfliktuskezelési mintát nyújt a családban élő gyerekeknek.

Nagyon csekély azon esetek száma, mikor a pár mindkét tagja teljes egyetértésben dönt egy olyan jövő mellett, melyben nem élnek együtt. A legtöbb párkapcsolat esetében az egyik fél még küzdene a házasság megmentéséért, míg a másiknak eltökélt szándéka, hogy kilépjen a kapcsolatból. Az ilyen esetekben szinte elkerülhetetlen a hibáztatás, szemrehányás, rágalmazás, a fájdalom, az önmarcangolás.

A válásterápia ezekben az esetekben segíti a párokat. Segít abban, hogy nyíltan tudják kommunikálni egymás felé érzelmeiket, megértsék és elfogadják a másik nézőpontját, megegyezzenek a problémás kérdésekben, megértsék azt, hogy a változás mindannyiuk érdekeit szolgálja, és nem egyenlő a múlt megtagadásával.